Promostars

GEFFER

ODZIEŻ REKLAMOWA

zdj zdj zdj
zdj zdj zdj
zdj zdj zdj

Zwroty

PROCEDURA ZWROTU TOWARU

Zwroty należy uzgodnić z Działem Handlowym (przedstawiciel handlowy) lub z Działem Obsługi Klienta dok@promostars.com. Zwroty bez uzgodnienia nie będą odbierane przez magazyn.

Informacja o zwrocie musi trafić do Działu Obsługi klienta najpóźniej w dniu wysyłki towaru przez Zamawiającego, najlepiej z podaniem numeru listu przewozowego, w innym przypadku zwrot nie zostanie przyjęty.

Paczka ze zwrotem/reklamacją musi zawierać wypełniony protokół zwrotu/reklamacji  koniecznie   z numerem faktury lub kopią faktury do której się odnosi.

protokół zwrotu

protokół reklamacyjny

Zwrot należy przesłać na własny koszt na adres magazynu Promostars:

Magazyn PROMOSTARS

wejście D ul. Magnacka 4

80-180 Gdańsk-Kowale

 

Korekta zostanie przesłana pocztą. Zwrot nadpłaty będzie zrealizowany po odesłaniu podpisanej kopii faktury korygującej na adres siedziby LPP Printable lub mailem na adres księgowości.

 

PROMOSTARS

Biuro Handlowe wejście E

ul. Magnacka 4

80-180 Gdańsk-Kowale 

 

Potrącenie korekty można ująć przy płatności w treści przelewu lub uzgodnić z księgowością LPP Printable:

Magdalena Łada

Magdalena.lada@promostars.com

Tel. 58 571 448 351

Organic 100 content standard Oeko Solidni w biznesie

2013 All rights reserved

Realizacja: Zjednoczenie.com