Polityka prywatności Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych jest: LPP PRINTABLE Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 159446 (dalej: „LPP PRINTABLE”), kapitał zakładowy 49.569.500 PLN (opłacony w całości), REGON 192791142, NIP 5832802847 Cel przetwarzania LPP PRINTABLE przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych za pośrednictwem sklepu on-line poprzez serwis: www.promostars.com (dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do: - zarejestrowania się w Serwisie - złożenia zamówienia - zawarcia umowy - dokonania rozliczeń - dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru, do wskazanego przez niego miejsca - korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień wynikających z umowy sprzedaży oraz przepisów o zawieraniu umów na odległość. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas LPP PRINTABLE przetwarza twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład promocji czy wyprzedaży. Rodzaj danych LPP PRINTABLE przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do: zalogowania się w Serwisie: - Pełna nazwa firmy - ulica, kod pocztowy, miasto, kraj - NIP - nr telefonu - adres e-mail - imię i nazwisko osoby kontaktowej Dokonywania zakupów w Serwisie: a) jeżeli jesteś klientem indywidualnym: - imię i nazwisko (płatnika) - adres płatnika – ulica, kod pocztowy, miasto - płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan) - adres dostawy - sposób dostawy – kurier DPD, odbiór własny - sposób płatności – gotówka, przelew, pobranie, przedpłata - numer telefonu - adres e-mail b) jeżeli jesteś klientem biznesowym: - Pełna nazwa firmy (płatnika) - adres płatnika- ulica, kod pocztowy, miasto, kraj - NIP - płeć (poprzez zaznaczenie formy zwracania się Pani/Pan) - adres dostawy - sposób dostawy – kurier DPD, odbiór własny - sposób płatności – gotówka, przelew, pobranie, przedpłata - nr telefonu - adres e-mail - imię i nazwisko osoby kontaktowej Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie: - adres strony internetowej - adres konta facebook - adres kanału youtube - adres konta instagram - adres konta twitter - Nr konta bankowego - nazwa stanowiska - zdjęcie osoby kontaktowej W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności. Podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu. W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa: W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz tego dokonać wysyłając maila na adres dok@promostars.com Możesz żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas twoje dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać twoje dane oraz ich zakres, tzn. które twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych. Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach. Jeżeli jesteś klientem biznesowym i zamierzasz powierzyć nam przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, niezbędne jest podpisanie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt z nami. Czas przechowywania danych osobowych Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia. W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. Kontakt w sprawie danych osobowych Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób: Wiadomości e-mail na adres: dok@promostars.com Telefonicznie: +48 57 144 83 45, -46, -47 Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie Listownie na adres: Biuro Handlowe Promostars, ul. Magnacka 4E, 80-180 Kowale Powierzenie przetwarzania danych LPP PRINTABLE może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z LPP PRINTABLE, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od LPP PRINTABLE (ostatnie dotyczy tylko Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych). Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania zawartych umów sprzedaży bądź umów dostawy: Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych w celu wykonywania zawartych umów sprzedaży bądź umów dostawy: - Kurier DPD - Zjednoczenie.com Sp. z o.o. - Podmioty wykonujące usługę haftu/nadruku Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Informacje Handlowe – Newsletter Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykłada nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: dok@promostars.com Jeżeli jesteś subskrybentem newslettera, możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania naszych informacji handlowych następującym podmiotom: - Zjednoczenie.com Sp. z o.o. Cookies Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu. Plugin Facebooka Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku. Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl